Отпада издаването на безсрочни лични карти за пенсионери

otpada-izdavaneto-na-bezsrochni-lichni-karti-za-pensioneri
Изготвена в Методика за изчисляване на размера на таксите за издаване на
българските лични документи. Снимка: OFFNews


Чуйте новината

Отпада възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на хората от 18 до 70-годишна възраст ще бъде издавана лична карта с 10-годишна валидност, а на тези над 70 години - лична карта с 30-годишна валидност.

Служебният кабинет прие на редовно заседание Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, съобщи БТА.

Необходимостта от въвеждане в националното законодателство на нови образци на лични документи, издавани от България, е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1157 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение.

Какви ще са таксите?

За определянето на размера на държавните такси в МВР е изготвена Методика за изчисляване на размера на таксите за издаване на българските лични документи. Определени са следните размери на такси на български лични документи за обикновена услуга: лична карта - 30 лв.; карта за пребиваване - 40 лв.; разрешение за пребиваване - 40 лева.

Предлага се запазване на размера на таксата от 18 лв. за обикновена услуга за новата лична карта до края на 2024 г.

Таксата за разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в България чужденец се намалява от 45 лв. на 40 лв., като се предлага тя да започне да се събира от 17 юни т. г.

За първо издаване на лична карта на гражданите от 14 до 16 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга.

За издаване на следваща лична карта на младежи между 14 и 16 години и за всяка лична карта на хора между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв.

За издаване на лична карта на навършилите 70 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга.

При граждани от 18- до 58-годишна възраст таксата е 30 лв.

За издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на три лв.

Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на граждани, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на три лв.

През февруари правителството утвърди защитни елементи, използвани в проекта на новите български лични документи тип „карта“ и тип ,,паспорт“. Целта е повишаване на нивото на защитеност на документите с използване на материали, които отговарят на най-високите стандарти за сигурност и качество, въвеждане на нови защитни характеристики чрез прилагане на нови защитни елементи и технологии, и промяна на защитния графичен дизайн.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара