Напомняме, че срокът на индивидуалните оценки на Хората с увреждания изтича тази година

Напомняме, че срокът на индивидуалните оценки на Хората с увреждания изтича тази година
Хората с трайни увреждания трябва да проверят сроковете на оценките си.


Чуйте новината

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че тази година изтича 5-годишният срок на индивидуалните оценки на потребностите и отпуснатата месечна финансова подкрепа на хората с пожизнен срок на експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК. 

За да няма прекъсване в изплащането на осигурената подкрепа, хората с трайни увреждания трябва да проверят сроковете на оценките си и при необходимост да подадат заявление-декларация в дирекцията "Социално подпомагане" по настоящ адрес. 

Това може да стане лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на съответната дирекция.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара