Представяне на документи пред ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност

Представяне на документи пред ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност
Лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление. Снимка: БНТ


Чуйте новината

Въпрос към НЗОК: Какви са необходимите документи, които трябва да се подадат пред ТЕЛК при бета таласимия минор и хемоглобин под 100 g/l?

Отговор: Подготовката на документите за представяне пред ТЕЛК за освидетелстване/преосвидетелстване на трайно намалена работоспособност се извършва от общопрактикуващия (личния) лекар или от лекар специалист от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, или от Лекарска консултативна комисия (ЛКК).

Общопрактикуващият лекар, а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец или издава Талон за медицинска експертиза (бл. МЗ-НЗОК № 6) за изследвания и консултации със специалист, за нуждите на ТЕЛК.

Първо здравноосигуреното лице следва да се обърне към своя личен лекар, който ще даде разяснения дали е възможно освидетелстване от ТЕЛК, като вземе предвид заболяванията и тяхната тежест.

Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза. Подробна информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва да получите от компетентната институция.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара