Как да възобновим здравните си права в България?

Как да възобновим здравните си права в България?
Документите  се подават в Централното управление на НЗОК. Снимка: Glasnews.bg

Въпрос към НЗОК: Здравейте, Бих желал да Ви попитам относно правилния процес за възобновяването на здравните ми права в България. Преди няколко седмици се завърнах в родината след близо 14 години престой в чужбина, където бях осигуряван (Германия и последно в Ирландия). В момента правя кариерна пауза и желая да се самоосигурявам. Колегите Ви в НАП ме посъветваха да се обърна към Вас, тъй като според тях Вие ще проверите здравния ми статус през последните 5 години в чужбина, на базата на който мога да продължа осигуряването си тук. Тъй като постоянният ми адрес е все още в родния ми град Варна, желая да се посъветвам с Вас дали би било възможно да стартирам процеса тук в София или ще се наложи да се погрижа за това във Варна. Благодаря Ви предварително за насоките! Хубав ден и поздрави, Стелиян Златинов

Отговор: В правомощията на НЗОК е да изиска за Вас по служебен път от чуждата здравноосигурителна институция/каса формуляр S041 - официалният документ, който служи за сумиране на завършени здравноосигурителни периоди в  държава членка на Европейския съюз (ЕС), Европейската икономическа общност (ЕИП), Конфедерация Швейцария и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Кандидатстването за изискване на този формуляр се извършва лично или чрез упълномощено от Вас лице.

За целта е необходимо да подадете заявление по  образец, което може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg -  рубрика „Международна дейност“ - подрубрика „Европейска интеграция“ – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от ЕС“-  „Заявление за изискване на формуляр S041".  

За всяка държава, в която сте били здравноосигурено лице, попълвате  отделно заявление.

Документите  се подават в Централното управление на НЗОК или в районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по  местоживеене. Възможно е да ги подадете по пощата или електронна поща и/или  подписано с Квалифициран електронен подпис чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Тъй като към заявлението за изискване на формуляр S041 от  Ирландия трябва да приложите попълнена анкетна карта  на  ирландската осигурителна институция, която се предоставя на лицата чрез НЗОК/РЗОК, съветваме Ви да се свържете  с НЗОК  на тел.: 02/9659116 или със съответната РЗОК, за да уточните процедурата и за коя част на Ирландия става дума. Адресите и телефонните номера на  районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата на НЗОК в  рубрика „РЗОК“ и „Контакти“.

След като заявлението бъде подадено, РЗОК/НЗОК ще се свърже със здравноосигурителната каса в  съответната държава, за да поиска формуляр S041. Когато документът бъде изпратен от чужбина, ще Ви бъде предоставен, за да го занесете за обработка в Националната агенция за приходите (НАП).

Публикуване на коментар

По-нова По-стара