Дават безплатно специализирани камери, които четат текст на незрящите

Дават специализирани камери, които четат текст безплатно за незрящите
Камерата е иновативната, лека и може да се закачи на очила. Снимка: Илюстративна, архив

Камера с изкуствен интелект, която чете текстове, ще се дава безплатно на хората с нарушено зрение. Това е едно от 11-те високотехнологични средства, които се отпускат по проект на Министерството на труда и социалната политика. По него ще бъдат подкрепени най-малко 3300 души. Той се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 млн. лв. Заявленията ще се приемат от Агенцията за социално подпомагане до 17 юли, а условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на нейния сайт www.asp.government.bg.

Камерата е иновативната, лека и може да се закачи на очила. Чете текст от всякакви повърхности - вестници, книги, менюта, табели, етикети на продукти и екрани. Разпознава лица, продукти, банкноти и дава информация в реално време. Активира се чрез посочване с пръст или докосване на сензорната линия. Тежи 22,5 грама, работи и на тъмно с вградени LED светлини. Устройството e подходящо за всички възрасти и е предназначено за незрящи или хора с частично зрение.

Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна възраст и към деца, които могат да се включат активно в образователната система. “Искаме да покажем успешни примери за това каква е била ползата от получените по него иновативни помощни средства и медицински изделия за личностното развитие на хората с увреждания”, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на информационните дни по проекта.

Софтуер за екранни четци, преносим брайлов компютър и дисплей са следващите 3 нови продукта. Това са високотехнологични средства в помощ на хора, които не могат да ползват ръцете си за работа на компютър, имат затруднения в говора, зрителни увреждания и др.

Преносимите устройства са създадени за слепи или сляпо-глухи. Те им позволяват да имат мобилна връзка в училище, на работа, вкъщи и навън. Специални приложения създават гласови или текстови бележки, пускат аудио и др.

Нови технологии са предвидени и за хората с двигателни увреждания. Една от тях е вертикализираща електрическа инвалидна количка. Тя може да изправя всеки човек с натискане само на един бутон от джойстик. Може да се движи и в изправено положение. Другата новост, за която ще може да се кандидатства, е електрически мотор, пригоден да се постави към почти всяка инвалидна количка.

Хората с двигателни затруднения може да искат и поставянето на системи за стълби с вграден стол/количка.

Други нови опции са акумулаторни устройства за изкачване и сваляне по стълби на инвалидна количка и мобилни устройства за преодоляване на различни неравности.

Нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце също ще се отпуска с пари от плана за възстановяване. Тези устройства изпращат електрически импулси до нервите и се получава мускулна контракция. В новия списък влизат и миоелектрични протези, които се правят по поръчка според конкретните нужди на човека.

Чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства и медицински изделия се целят насърчаване на личната мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания, подобряване на социално-икономическия им статус и активността им за социално приобщаване.

Кандидатите по проекта може да са учащи, заети, безработни или икономически неактивни, но е важно да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства.

На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай че отговаря на условията за достъп. За да ги получат, хората с трайни увреждания трябва да си направят самооценка, като отговорят на въпроси за своите затруднения в ежедневието, здравословно състояние и умения. На тази база ще се измерва и потребността от хайтек средство, като се калкулира коефициент на ограничена функционалност и работоспособност.

Публикуване на коментар

По-нова По-стара