Списък на изследвания, които НЗОК заплаща за здравно осигурени лица

Списък на изследванията, които НЗОК заплаща за здравно осигурени лица
Снимка: Pexels

Въпрос към НЗОК: Моля, изпратете ми пълен списък на изследванията, които НЗОК заплаща за здравно осигурени лица на лабораториите за кръвни такива.

Отговор: Информацията е доста обширна (НЗОК заплаща близо 250 специализирани и/ или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по пакети: „Вирусология”, „Имунология”, „Клинична лаборатория”, „Клинична микробиология”, „Медицинска паразитология”, „Имунохематология”, „Обща и клинична патология” и „Образна диагностика”),  и за улеснение, добре е да посочите точно за какво изследване става дума.

Конкретно, информация за всички медицински дейности, които НЗОК заплаща, ще намерите на сайта на НЗОК в рубрика Национален рамков договор (НРД) – НРД за медицински дейности 2023-2025 г., както и  в  рубрика: „Електронни услуги“ - меню „Партньори на НЗОК и дейности”, където може да направите справка за изследванията, които здравноосигурените лица могат да направят с направление.

Например кои са лечебните заведения, извършващи медико-диагностични изследвания (с възможност за избор на област, община и вид изследване), може да видите на сайта на НЗОК – рубрика „Електронни услуги“ - меню „Търсене на договорни партньори и дейности“ - линк „Лабораторни изследвания“ (таблица с кодове). Достатъчно е да кликнете върху кода на изследването от съответния пакет, например от пакет „Клинична лаборатория“.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара