Ще изграждат асансьор за Хора с увреждания в Община Павел баня

Ще изграждат асансьор за Хора с увреждания в Община Павел баня
Съоръжението ще се реализира по проект „Красива България”.
Снимка: Община Павел баня


Чуйте новината

Асансьор за хора с увреждания ще бъде изграден към сградата на Общинска администрация – Павел баня. Това съобщи кметът Иса Бесоолу. Съоръжението ще се реализира по проект „Красива България”, по който Общината кандидатства преди време.

Ще бъдат отпуснати 107 575 лв., а 59 988 лв. ще е собственото финансиране. С изграждането на асансьора ще се осигури достъпна среда в сградата на Общинска администрация за лицата с увреждания. Съоръжението ще бъде построено от външната страна на сградата, тъй като няма друга възможност.

Проектът на кмета Иса Бесоолу да се изгради асансьора е сред общо 64-те проектни предложения от различни области, одобрени за финансиране и реализация през настоящата година по „Красива България”.

Има одобрени проекти в: областта на образованието – 27 броя, обществено-административното обслужване – 14 бр.; културата – 6 бр.; предоставянето на общински и социални услуги – 7 бр., в т.ч. 3 за резидентна грижа (ЦНСТ, Защитено жилище и Дом за пълнолетни лица с деменция), 2 за нерезидентна грижа (Център за социална рехабилитация и дневен център) и 2 за домашен социален патронаж; здравеопазването – 6 бр. (4 болници и 2 здравни центъра за извънболнична помощ); спортът – 2 бр.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара