Може ли личния лекар да изпише лекарства по НЗОК онлайн?

Може ли личния лекар да изпише лекарства по НЗОК онлайн?
Пациентът трябва да се яви в кабинета на лекаря, да бъде прегледан.
Снимка: Kazanlak.com


Чуйте новината

Въпрос към НЗОК: Добър ден! Интересувам се дали е възможно да бъдат изписвани лекарства по НЗОК онлайн (тоест, без да е необходимо да се ходи присъствено до кабинета на личния лекар)?

Отговор: С въвеждането на електронното предписание и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни не отпада регламентираното задължение по чл. 49, ал. 1 от Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2023-2025 г., съгласно който: „Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на  здравноосигуреното лице (ЗОЛ)“.

Дори  терапията  да е назначена от лекар специалист и  състоянието на пациента  да е без промяна, постановеният ред за оказване на медицинска помощ е пациентът да се яви в кабинета на лекаря, да бъде прегледан/консултиран, да се обсъди лечението като се вземе предвид ефективността от прилаганата лекарствена терапия, възможни лекарствени взаимодействия, проява на нежелани лекарствени реакции от провежданото лечение, и едва тогава лекарят да издаде рецептата, да изготви амбулаторен лист и пациентът да подпише този лист.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара