Избирателни секции, адаптирани за гласуване на Хора с увреждания във Варненско

Избирателни секции, адаптирани за гласуване на Хора с увреждания във Варненско
Препоръчителни избирателни секции за Хора с увреждания в Област Варна.
Снимка: БГНЕС/Стефан Василев


Чуйте новината

Районната избирателна комисия във Варна публикува препоръчителни секционни избирателни комисии, в които на 9 юни 2024 г. могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

ОБЩИНА ВАРНА

№ на секция Седалище на секция

001 НУИ "Добри Христов", ул. "Стефан Караджа" № 34

005 СУ “Св. Климент Охридски”, ул. "Михаил Колони" № 10

017 СУ „Димчо Дебелянов“ – ул. „Русе“ №2

023 ОУ „Константин Арабаджиев“ (филиал), ул. „Хараламби Ангелов“ №13

036 Младежки дом, бул. "Цар Освободител" № 27

041 СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин", ул. "Проф. Державин" № 12

043 ОУ "Васил Априлов", ул. "Братя Миладинови" №130

071 СУ "Елин Пелин", ул. "Тодор Влайков" № 18

092 Технически университет, ул."Студентска" № 1, Машинен факултет, ет.1, зала 114

096 Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул. "Лоза" № 3, ет. 1, фитнес зала

097 VII СУ "Найден Геров", ул. "Царевец" № 1, ет.1 - физкултурен салон

104 ОУ "Черноризец Храбър" ул. "Студентска" №1, ет. 1, актова зала

111 Икономически университет (ІІ корпус), ул. "Евлоги Георгиев" № 24, ет. 1 аудитория 2-131

123 III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" № 23, ет.1, стая 103

148 ОУ „Стефан Караджа“, ул. „Братя Бъкстон“ №11, ет.1, стая 1 – малък физкултурен салон

156 V ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к. "Чайка", ет.1, стая 100В

176 ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. Димитър Солунски”, №4, ет.1, стая 101

187 Първа езикова гимназия, ул. „Подвис“ №29, ет.1, стая 112

394 IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ №54, ет.1, стая 110

192 ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к. "Възраждане" II м.р.

214 ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к. "Трошево", ул. "Милосърдие" №12

246 СУ “Гео Милев”, ж.к. "Младост", бул. "Република" №124А

281 ПГ по Електротехника, ж.к. "Победа", ул. "Върба" №24

291 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", ул. "Димитър Дончев - Доктора" № 10

303 ДГ № 42 "Българче", ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., ул. "Г. Минков"

313 ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к. "Вл. Варненчик" II м.р.

328 СУ " П.К. Яворов ", ж.к. "Вл. Варненчик" III м.р.

339 I ОУ "Св. Княз Борис І", ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.

362 НУ „Васил Левски“, ул. „Места“ № 27

370 СУ “Любен Каравелов”, ул. "Народни будители" № 17А

382 Кметство Казашко, Народно читалище "М. Шолохов", ул. "Казашка" № 14

383 Кметство Каменар, Народно читалище "Пробуда" ул. "Цар Симеон І" № 8

384 Кметство Каменар, ОУ "Добри Войников", ул. "С. Врачански" – само за лица със затруднено зрение – няма изградена рампа

385 Кметство Каменар, ОУ "Добри Войников", ул. "С. Врачански" – само за лица със затруднено зрение  - няма изградена рампа

386 Кметство Звездица, ул. "Феникс" №59

387 Кметство Константиново, ул. ''Васил Левски'' №36 ет. 1

ОБЩИНА АВРЕН

На територията на Община Аврен, всички избирателни секции се намират на 1 ет. и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Заявки за транспорт се приемат всеки работен ден включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен, ул. "Тодор Ноев" № 8, както и на телефони: 05106/2495 и 05106/7777 от 8.30 до 17.00 часа.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

 - Избирателна секция №030400007, находяща се в ДГ ”Първи юни“, ул. ”Хан Маламир”№9 в кв. ”Младост” гр. Белослав.

ОБЩИНА БЯЛА

- избирателна секция № 03 05 00 001  - гр. Бяла, ул. "А. Премянов" № 14, площад „Европа“, изложбена зала в ОКИ - Бяла

- избирателна секция № 03 05 00 002 - гр. Бяла, ул. "А. Премянов" № 14, площад „Европа“, клуб на културата в ОКИ - Бяла

- избирателна секция № 03 05 00 003 – с. Горица, сградата на читалището

- избирателна секция № 03 05 00 004 – с. Господиново,  сградата на читалището

- избирателна секция № 03 05 00 005 – с. Дюлино, Клуб на пенсионера

- избирателна секция № 03 05 00 006 – с. Попович, бивш търговски обект на ПК “Приморие“  ,

в които ще се гласува при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., са разположени на приземни / партерни/ първи етажи.

ІІ. За придвижването на избирателите с увреждания в изборния ден ще бъдат осигурени  служебни превозни средства.

Заявки за осигуряване на транспорт ще се приемат до 16.00 часа на 07-ми юни 2024 г. , като следва :

1. На място: в административните сгради на:

- Община Бяла – с адрес: гр. Бяла, ул.”Андрей Премянов” №29, фронт офис

Кметствата  – с адреси по населени места: с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино и  с. Попович. 

1. По телефона:

- 05143/ 23 79 – за гр. Бяла

- 05143/ 40 74 – за с. Горица и с. Самотино

- 051428/  224 – за с. Господиново

- 051428/  220 – за с. Дюлино

- 05143/ 23 70 – за с. Попович

ОБЩИНА ВЕТРИНО

Всички секции в Община Ветрино се намират на ет.1 и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

    - Всички избирателни секции с изключение на СИК №03 09 00 014-с.Искър , образувани на територията на Община Вълчи дол се намират на 1-ви или партерен етаж в определената сграда и са подходящи за гласуване от хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

    -  За всяка СИК има определен административен отговорник , който ще бъде ангажиран с подпомагането на избиратели с проблеми в зрението и придвижването.

    -  В общинският център има определени дежурни автомобили, които ще обслужват избиратели с цитираните проблеми, след подаване на заявка на тел. 05131-23-15.

ОБЩИНА ДЕВНЯ

№  Населено място Избирателна секция Адрес

1. Гр. Девня 031400004 Кв. "Девня", СУ "Васил Левски"

2. Гр. Девня 031400005 Кв. "Девня", СУ "Васил Левски"

3. Гр. Девня 031400006 Кв. "Девня", СУ "Васил Левски"

4. Гр. Девня 031400009 Кв. "Девня", Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

 В общинска администрация Девня ще се приемат заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението от 09.00 ч. до 18.00 ч. на телефон 0519 47011 или на адрес гр. Девня, бул. ”Съединение” № 78. Транспортирането на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението да се извършва с товарен автомобил Форд Транзит с рег. № В 99 10 СА, приспособен за превоз и на хора с инвалидни колички.

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

№ на ИС Адрес

031300002 гр. Долни чифлик, НЧ „Изгрев”, ул. „Камчия”, № 2

031300008 с. Пчелник, ОУ ”Хр. Ботев”, ул. „П. Хилендарски”, № 19

031300012 с. Горен чифлик, ОУ „П. Хилендарски”, ул. „Орловец”, № 2

031300015 с. Гроздьово, ОУ “Христо Смирненски”, бул. „Ленин”, № 10

031300023 с. Ст. Оряхово, ОУ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, № 36

На телефон  05142 2106 от 07.00 ч. до 19.30 ч. на 09.06.2024 г., ще се приемат заявки за оказване на помощ за придвижване в изборния ден на с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ 

-  032400015  -  гр. Провадия, ул. „Дунав“ №46, сградата на пенсионерски клуб „Овеч“

Заявки за транспорт се приемат в изборния ден на телефон 0518/4 27 02 или 0889/999893

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара