Ако сте пенсионирани по стаж или възраст нямате право на пенсия за инвалидност

Ако сте пенсионирани по стаж или възраст нямате право на пенсия за инвалидност
Пенсия за инвалидност заради заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Снимка: Труд


Чуйте новината

Запитването е към 24 часа

Въпрос: "Пенсионерка съм от 2013 г. по възраст и стаж. Сега съм на 72 години и с пенсия 525 лв. Имам бронхиална астма, остеопороза, операция на 4 прешлена с костен цимент, така също счупени ръка и крак пак с операция. Въпросът ми е може ли да кандидатствам пред ТЕЛК с цел да си увелича пенсията по този начин?" Софийка Борисова

Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Цитираната разпоредба не дава възможност на лицата, които имат отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, какъвто е вашият случай, да им бъде отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Само ако при освидетелстването имате определена от териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) необходимост от чужда помощ, ще имате право към личната ви пенсия за осигурителен стаж и възраст да се изплаща добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, за отпускането на която се подава заявление в компетентното териториално поделение на НОИ.

По повод на евентуалното ви бъдещо освидетелстване от ТЕЛК е добре да знаете, че от 1 януари 2019 г. е в сила нов Закон за хората с увреждания, съгласно който всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на месечна финансова подкрепа, изплащана от Агенцията за социално подпомагане след подадено заявление в дирекция "Социално подпомагане". Повече информация относно месечната финансова подкрепа може да получите в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара