Кои симптоми се проявяват преди появата на болестта на Алцхаймер?

Кои симптоми се проявяват пред появата на болестта на Алцхаймер?
Навигационният тест за виртуална реалност се основава на познания за
пространствените свойства на клетките. Снимка: Pixabay

Хората, изложени на риск от болестта на Алцхаймер, имат нарушена пространствена навигация много преди появата на проблеми с други когнитивни функции, включително паметта, установи ново проучване, пише Puls.bg.

Изследването е публикувано в сп. Alzheimer's & Dementia, като в него е използвана виртуална реалност, за да се тества пространствената ориентация на 100 асимптоматични възрастни на възраст между 43-66 години.

Участниците са имали наследствен или физиологичен риск от болестта на Алцхаймер или ген (алел APOE-ε4), който ги излага на риск от заболяването, фамилна анамнеза за болестта на Алцхаймер или рискови фактори, свързани с начина на живот, като ниски нива на физическа активност. Най-важното е, че тези участници са били с около 25 години по-млади от предвидената им възраст за поява на деменция.

Проучването използва тест, проектиран от специалисти от Института по когнитивна невронаука, в който участниците са помолени да се ориентират във виртуална среда, докато носят слушалки и очила за виртуална реалност.

Изследователите установили, че хората с по-голям риск от развитие на болестта на Алцхаймер, са били селективно увредени при навигационната задача, без съответно увреждане при други когнитивни тестове. Тези констатации предполагат, че нарушенията в пространствената ориентация могат да започнат да се развиват години или дори десетилетия преди появата на други симптоми.

Резултатите показват, че този тип промяна на навигационното поведение може да представлява най-ранния диагностичен сигнал при болестта на Алцхаймер – когато хората преминават от здрави към показване на първи прояви на болестта.

Тези открития биха били от полза, за разработване на инструмент за подпомагане на диагностични клинични решения, което е напълно нов подход към диагностиката и ще помогне на хората да получат по-навременна и точна диагноза.

Това е особено важно с появата на антиамилоидни лечения за болестта на Алцхаймер, които се считат за най-ефективни в най-ранните стадии на заболяването. Това също така подчертава необходимостта от по-нататъшно проучване на различната уязвимост на мъжете и жените към болестта на Алцхаймер и значението на вземането под внимание на пола както за диагнозата, така и за бъдещото лечение.

Тези констатации подобряват откриването на клиничното начало на болестта на Алцхаймер, което е критично за бързото прилагане на лечението.

Навигационният тест за виртуална реалност се основава на познания за пространствените свойства на клетките в темпоралния лоб на мозъка и прилагането на клетъчната невронаука към клиничните популации помага разбирането как заболяването на невронно ниво може да доведе до клинични проява на болестта. Тази празнина в знанията в момента представлява една от най-големите бариери пред напредъка в изследванията на Алцхаймер.

Един на всеки трима души, родени днес, развива деменция и ранната и точна диагностика на заболяванията, които причиняват състоянието, е жизненоважна, за да получат хората достъп до правилна подкрепа, планиране за бъдещето и получаване на подходящо лечение. Много ранните симптоми на деменция могат да бъдат фини и трудни за откриване, но се смята, че проблемите с навигацията са едни от първите промени при болестта на Алцхаймер.

Тази иновативна технология е далеч от това да се превърне в диагностичен тест, но предоставя повече доказателства за ролята на навигационните способности като ранен признак на болестта на Алцхаймер. Необходима е още работа за разработването на тази технология, но това изследване може да предложи начин за ранно забелязване на специфични за болестта промени и да помогне на хората, живеещи с деменция в бъдеще.

Публикуване на коментар

По-нова По-стара