Изключително важен социален проект продължава дейността си във Варна

Изключително важен проект продължава дейността си във Варна
Специалисти и помощен персонал предоставя комплекс от услуги в
домашна среда. Снимка: Redcross.bg

Община Варна предоставя почасови мобилни здравни грижи и социални услуги в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора. Към месец юни т.г. от услугите са се възползвали 756 потребители. Дейностите се реализират по проект "Грижа в дома в община Варна“ по програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът се удължава с още шест месеца и ще продължи до 3 януари 2025 година. Това стана възможно след сключено допълнително споразумение между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 6,6 милиона лева, а средствата се предоставят безвъзмездно.

Екип от специалисти и помощен персонал предоставя комплекса от услуги в домашна среда. Те включват посещение от медицинска сестра, консултант "здравословно хранене“, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник "социална работа“. На всеки потребител се предоставя почасово съответната услуга, съобразена с предварително изготвена индивидуална оценка за нуждите му.

Желаещите да се възползват от социалните услуги могат да заявят молба по настоящ адрес. За целта е необходимо да се попълни Заявление-декларация (по образец), да се представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи. Наборът от документи се подава на гише 14 в сградата на Общината.

Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера: 0884 920 867; 0882 244 349; 0882 214 459; 0885 600 779.

Публикуване на коментар

По-нова По-стара