Промени в 112 ще осигуряват по-добра комуникация за хората с увреждания

Промени в 112 осигуряват по-добра комуникация за хората с увреждания
Промените предвиждат изграждане на центрове за комуникации от следващо
поколение. Снимка: БГНЕС

Промени в Закона за Националната система за спешни повиквания 112 ще подобрят работата на спешния телефон и ще дадат равен достъп на хората с увреждания до системата, информира zdrave.net.

Промените са предложени от Министерския съвет и предвиждат изграждане на центрове за комуникации от следващо поколение (Next Generation 112 – NG 112), свързани в електронна съобщителна мрежа с пакетна комутация (Packet Switching – PS), осигуряване на широколентов обмен на информация в мрежата на Националната система 112 (НС 112) – видео, данни, глас и текст в реално време, и надграждане на системите с нови и съвременни услуги. Приемането на спешните комуникации, обменът на информация между центровете 112 и службите за спешно реагиране, както и възможността за управление на ресурсите ще се осъществява през единна информационно-комуникационна система на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112).

Съществуващата Национална система 112, както и повечето системи от този тип, функционира, базирана на използваната в миналото единствена възможност за достъп на гражданите – чрез телефон. Предвид технологичното развитие и възможностите на новите комуникационни услуги е необходимо преодоляване на настоящите ограничения, осигуряване възможност за отворени и гъвкави решения, съответстващи на промените във всички аспекти: очаквания на гражданите, информационно-комуникационни технологии и европейско законодателство, посочват в мотивите си от Кабинета.

„Високото ниво на свързаност, към което е насочена цифровата трансформация на Европа, води до технологична миграция на електронните съобщителни услуги, използвани от гражданите, и по-специално – от хората с увреждания, към технологии изцяло базирани на интернет протокол. Новите предизвикателства налагат въвеждане на ефективни мерки и решения чрез многоканален достъп на гражданите до службите за спешна помощ. Телефонът, комбиниран с услуга за гласова комуникация, не е единствен и най-ефективен начин за получаване на помощ от службите за спешно реагиране за всички граждани. Налични са специализирани платформи за комуникация, включително за хората със слухови и/или говорни увреждания, както и с други специфични нужди. Отварянето на комуникацията към визуално ориентирани канали, включително текст и видео в реално време, позволява много по-добра комуникация, по-бърз достъп чрез система от следващо поколение за приемане на спешните повиквания (NG112) и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна информационнo-комуникационнa платформа“, отбелязва се още в мотивите към проекта.

Изграждането на центрове за комуникации от следващо поколение ще осигури широколентов обмен на информация в мрежата на Националната система 112 (НС 112) – глас, текст в реално време, видео и данни, и надграждане на системите с нови и съвременни услуги; определяне на точното местоположение на обаждащото се лице и на инцидента; равностоен достъп на хората с увреждания; възможност за пренасочване на спешното повикване към най-подходящия център за приемане на спешни повиквания, за да се гарантира ефективен достъп до службите за спешно реагиране на всички граждани, уверяват от МС.

Публикуване на коментар

По-нова По-стара