Подготовката на документи за представяне пред ТЕЛК за освидетелстване

Подготовката на документи за представяне пред ТЕЛК за освидетелстване
Снимка: Frognews.bg

Въпрос към НЗОК: Здравейте. Какви документи трябва да подготвя, за да изкарам ТЕЛК на детето си? Има генетична мутация и епилепсия.

Отговор: Подготовката на документите за представяне пред ТЕЛК за освидетелстване/преосвидетелстване на трайно намалена работоспособност се извършва от общопрактикуващия (личния) лекар или от лекар специалист от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, или от Лекарска консултативна комисия (ЛКК).

Общопрактикуващият лекар, а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец или издава Талон за медицинска експертиза (бл. МЗ-НЗОК № 6) за изследвания и консултации със специалист, за нуждите на ТЕЛК.

При подготовка за ТЕЛК за освидетелстване или преосвидетелстване лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод за последните 12 месеца и регламентирани в Наредба № 9 от 2019 г. След представяне на документите в ТЕЛК (НЕЛК), по искане на последните, се назначават само високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) с „Направление за медико-диагностични изследвания“ (бл. МЗ-НЗОК № 4).

За издаването на направление, с което личният лекар насочва за освидетелстване здравноосигурено лице към органите на ТЕЛК, пациентът не заплаща.

Първо следва да се обърнете към личния лекар на Вашето дете, който ще даде разяснения относно освидетелстване от ТЕЛК, като вземе предвид заболяванията и тяхната тежест.

Органите на ТЕЛК определят какъв е процентът на трудоспособност. Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва да получите от компетентната институция.

Публикуване на коментар

По-нова По-стара