Новата система на ТЕЛК стартира класификацията на заявленията

Новата система на ТЕЛК стартира класификацията на заявленията
Целта на промените е да се постигне по-равномерно разпределение. Снимка: Vnews.bg

Електронната система за разпределение на случаите на експертиза за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане стартира успешно.

В рамките на първия ден към всички ТЕЛК в страната бяха разпределени над 14 700 заявления. Те се изпращат на случаен принцип според графика на съответната комисия и наличието на свободни часове.

Припомняме, че преди последнoто изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, създадените в страната ТЕЛК бяха 80, а след влизане в сила на новите правила, броят им вече е 146.

Целта на промените е да се постигне по-равномерно разпределение на работата на комисиите, с което да се гарантира по-справедлив достъп на хората до тези услуги. По същество работата на лекарите в ТЕЛК не се променя.

Публикуване на коментар

По-нова По-стара