Какъв е редът за получаване на батерии за слухов апарат?

Какъв е редът за получаване на батерии за слухов апарат?
За да получите батерии за слухов апарат е необходимо да попълните
заявление в РЗОК. Снимка: Pixabay


Чуйте новината

Въпрос към НЗОК: Къде в София сега се издават заповеди за безплатни батерии за слухови апарати? Преди беше към социалните. Чух, че сега заповеди се издават само на едно място за цяла София, което звучи абсурдно.

Отговор: За получаване на батерии за слухов апарат е необходимо да попълните заявление в районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Заявления за отпускане на помощни средства, приспособления и медицински изделия на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.

Може да посетите избрана от вас РЗОК, където ще ви съдействат за попълването на заявлението и отпускането на батериите. 

Предоставена е възможност заявлението да се подава лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК, или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.

За София град може да изпратите заявлението на адрес

РЗОК СОФИЯ–ГРАД

1408 София

ул. “Енос” №10, вх. Б

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара