Допълнителната помощ за дете с трайни увреждания до навършване на 18 г. ще е 100 лв.

Допълнителната помощ за дете с трайни увреждания до навършване на 18 г. ще е 100 лв.
Дете с установени трайни увреждания до навършване на 18 години
ще получава 100 лв. Снимка: Pexels


Чуйте новината

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв., записа парламентът в държавния бюджет за следващата година.

По 300 лв. ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас.

Размерът на еднократната помощ при раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца за 2024 г. е: за първо дете  – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Допълнителната помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 18 години ще е 100 лв. предаде БТА, цитирани от Труд.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв., гласуваха депутатите.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2024 г е 4,5 млрд. лв. 

Максималният размер на държавния дълг към края на следващата година не може да надвишава 48 млрд.лв., а таванът на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 11,7 млрд.лв. 

Парламентът реши държавните висши училища да могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн.лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти. Той се поема съгласувано с министъра на образованието, след преценка от негова страна на възможностите съответният вуз да обслужва плащането по дълга.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара