Актуализиране на условията при издаване на лична карта

Актуализиране на условията при издаване на лична карта
Удостоверяване на лица с трайно увреждане ще става по служебен път. Снимка: Архив


Чуйте новината

Правителството прие Постановление за изменени и допълнение на правилника за издаване на българските лични документи, информираха от правителствената информационна служба.

Документът е изготвен във връзка с необходимостта от синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи /ПИБЛД/с изискванията на Закона за електронно управление.

Една от визираните промени касае удостоверението за придобиване на българско гражданство и съответно за загубване на българското гражданство. Отпада изискването това удостоверение да се прилага към заявлението за издаване на български личен документ, когато на този документ има данни в Националния автоматизиран национален фонд "Национален регистър на българските лични документи", получени по електронен път от Министерството на правосъдието. Информацията за получаването на документа, съответно загубване на българско гражданство на лицето, ще се получава по служебен път от Министерството на nравосъдието.

Урежда се получаването по служебен път на информация за удостоверяване на лица с трайно увреждане. Тези данни ще се получават от Единната информационна система на медицинската експертиза. Предвидено е, когато тази информация не е достъпна по служебен път, заявителят да представя валиден удостоверителен документ от компетентен орган с цел ползване на преференциална намалена такса за издаване на документ за самоличност.

Във връзка с промяна в ЗДвП, влязла в сила от 01 август 2023 г., се променя и образецът за заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

С редакция, внесена в ПИБЛД, временният паспорт за окончателно напускане на България се включва в документите сред документите, издавани на пребиваващи в страната ни.

Промяната на ЗБЛД налага редакция и на следните релативни разпоредби в ПИБЛД както следва:

  • Временният паспорт за окончателно напускане на страната да бъде включен сред документите, издавани на пребиваващите в България чужденци;
  • При подаване на заявление за издаване и подмяна на СУМПС заявителят, за да удостовери самоличността си, освен лична карта, временна карта за самоличност или паспорт, ще може да предоставя и предходно издадено свидетелство за управление на МПС. Съгласно ЗБЛД свидетелството представлява български документ, удостоверяващ правоспособността за управление, а за българските граждани - и самоличността на територията на страната ни, чрез съдържащите се в него данни;
  • Предвижда се подменените чуждестранни свидетелства за управление на МПС да се изпращат от ГД "Национална полиция" на държавата, която ги е издала, като по този начин се избягва задължението тези документи да се изпращат във всички случаи чрез Министерството на външните работи.

Създава се и правна уредба за изпълнение на Регламент, прилаган от държавите членки на ЕС, който не предвижда възможността за издаването на безсрочни личните карти. В този смисъл се регламентира 10-годишен максимален срок на валидност. Предвидено е и правно основание за валидност на лична карта до 30 години, в случаи на депозирано искане на лица над 70-годишна възраст.

С приемането на документа се въвеждат и нормативни гаранции за изпълнение на одобрения от МС модел за централизирана персонализация на българските лични документи - лична карта, разрешение за пребиваване и карта за пребиваване, което ще се извършва в центъра за централизирана персонализация при Дирекция "Български документи за самоличност".

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара